Welcome to the Montgomeryshire Society website

 

Programme
Gallery
Competitions
Charitable Trusts
Membership
Contact
Links

The Montgomeryshire Society is a London-based association for people who have links with the old Welsh county.  Founded in 1927, it has enriched the lives of many Welsh people living in and around London for over eighty years and remains today one of a few of active county societies in the capital.  Current members come from many backgrounds and occupations and provide a valuable source of friendship and encouragement to people who come and live, work or study in London.  The Montgomeryshire Society promotes a varied programme of social and cultural events throughout the year including an annual reception, dinner, lectures, visits and social events.

Sefydlwyd Cymdeithas Maldwyn yn 1927 gyda'r bwriad o hyrwyddo bywyd cymdeithasol a diwylliannol trigolion o hen Sir Drefaldwyn sydd yn byw yn Llundain a'r cyffiniau. Hyd heddiw, mae'r Gymdeithas yn trefnu rhaglen lawn o weithgareddau gan gynnwys darlithoedd, ymweliadau, cinio blynyddol a chystadlaethau i bobl ifanc y sir. Seflydlwyd gwobr Vaughan Davies yn arbennig ar gyfer traethawd yn yr iaith Gymraeg gan ddisgyblion ysgol.

Rhaglen
Oriel
Cystadlaethau
Ymddiriedolaethau
Aelodaeth
Cysylltu
Cysylltiadau
 
Strategic Development: Smadar Strategies sandra@smadar.co.uk, 01242 620 403
Branding: Monster Creative rich@monster-creative.com, 01531 636 570
Website: Wolfgang Emmerich webmaster@montsoc.org.uk
Keep up with the Montgomeryshire Society on Facebook