Llywydd: Arglwydd Davies o Landinam

Rhaglen

 

Os hoffech mwy o wybodaeth cysylltwch â ni


Nos lau, 28ain o Fedi 2017

Derbyniad Llywyddol
Grosvenor Chapel
24 South Audley Street, London W1K 2PA (cyfarwyddiadau)
6.30yh


Dydd Sadwrn 11ed Dachwedd 2017

Teulu Davies o Landinam, cadeirir gan Dr David Jankins, Prif Curadur, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Tê i ddilyn
Capel Eastcastle Street
20 Eastcastle Street, London W1W 8DJ
(cyfarwyddiadau)
2yp


Nos Sul, 7ed Ionawr 2018

Plygain yng Nghapel Jewin
70 Fann St, London EC1Y 0SA
(cyfarwyddiadau)
5yh


Nos Fawrth, 27ain o Chwefror 2018

Darlith Goffa June Gruffydd
John Jones: 'Beth yn union yw canwerin?'
The Medical Society of London, 11 Chandos Street, Cavendish Square, London W1G 9EB (cyfarwyddiadau)
6.30yh


Nos Wener, 27ain Ebrill 2018

Cinio Blynyddol
Institution of Civil Engineers
1 Great George Street, London SW1P 3AA (cyfarwyddiadau)
Siaradwr Gwadd: Mr Trevor Fishlock
7yh ar gyfer 7.30yh


Penwythnos 22-24ain Fehefin 2018

Ymweliad â Llandinam


Dydd Sadurn, 7ed Orffennaf 2018

Tro drwy strydoedd hanesyddol Rotherhithe.
I'w ddilyn gan Cyfarfod Blynddol yng nghartref John Jones
2.00ypCartref
Rhaglen
Oriel
Cystadlaethau
Ymddiriedolaethau
Aelodaeth
Cysylltu
Cysylltiadau

Strategic Development: Smadar Strategies sandra@smadar.co.uk, 01242 620 403
Branding: Monster Creative rich@monster-creative.com, 01531 636 570
Website: Wolfgang Emmerich webmaster@montsoc.org.uk
Keep up with the Montgomeryshire Society on Facebook