Aelodaeth

 

Mae Cymdeithas Maldwyn gref yn dibynnu ar egni a haelioni ei haelodau. Cedwir tanysgrifiadau yn isel fel gall unrhyw un sy'n gymwys i ymaelodi. Mae'r aelodau yn elwa o gael cymryd rhan mewn rhaglen lawn o ddigwyddiadau celfyddydol a chymdeithasol drwy'r flwyddyn a thrwy gyfarfod a chydwladwyr yn rheolaidd.

Y gost

  Unigol Ar y gyd
Aelodaeth cyffredin 20 35
Aelodau y tu allan I Lundain 15 25
Ifanc (dan 25) 10  
Henoed (dros 70) 10 15
Aelodaeth am oes 250  
Aelodaeth am oes (aelodau y tu allan I Lundain) 125  

Am fwy o wybodaeth, neu os hoffech ymuno ar Gymdeithas, lenwch ein "online enquiry form".

 

Cartref
Rhaglen
Oriel
Cystadlaethau
Ymddiriedolaethau
Aelodaeth
Cysylltu
Cysylltiadau

Strategic Development: Smadar Strategies sandra@smadar.co.uk, 01242 620 403
Branding: Monster Creative rich@monster-creative.com, 01531 636 570
Website: Wolfgang Emmerich webmaster@montsoc.org.uk
Keep up with the Montgomeryshire Society on Facebook