Cystadlaethau Blynyddol Ysgolion 2017-2018 Cymdeithas Maldwyn

Home
Programme
Gallery
Competitions
Charitable Trusts
Membership
Contact
Links

Sefydlwyd nifer o gystadlaethau gan y Gymdeithas ar gyfer pobl ifanc o'r sir gan gynnwys gwobrau traethawd Charles Churchill a Vaughan Davies, gwobr celf Clement Davies a gwobr cerdd Garthgwynion. Yn 1995, sefydlwyd gwobr newydd i fyfyrwyr o Goleg Powys. Dyma efallai y ffordd mwyaf gweladwy y mae'r Gymdeithas yn cyfrannu i fywyd presennol y sir.

TRAETHAWD: Traethawd neu stori yn y Gymraeg neur Saesneg heb fod dros 1500 o eiriau ar un or testunau canlynol:
 • Beth yw eich barn chi ynglyn â mwy o ddysgu Cymraeg fel pwnc ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg?
 • Beth sydd bwysicaf yn eich amser hamdden: ymarfer corff neu chwaraeon ar y wê
 • Fy hoff wyliau
 • Fy nghyfaill dychmygol
 • Lloches

CELFYDDYD: Gwaith celf 2-D mewn unrhyw gyfrwng ar un or themu canlynol:

 • Fy hoff dymor
 • Lan y môr
 • Chwedlau a thrychfilod Cymreig
 • Fy anifail anwes
 • Hunan ddewisiad

ADRANNAU: Er mwyn beirniadu a dosbarthur gwobrau, trefnir y cystadlaethau mewn 3 adran:

 • Adran A: Blynyddoedd 7 a 8
 • Adran B: Blynyddoedd 9 a 10
 • Adran C: Blynyddoedd11-13

GWOBRAU

Y wobr gyntaf - pob adran 80
Yr ail wobr - pob adran 40

Dylid cyflwynor cyfansoddiadau erbyn ddydd Mawrth, 20ed Chwefror 2018.

RHEOLAU AC AMODAU

 • Rhaid i bob cyfansoddiad fod yn waith o eiddor cystadleuydd ei hun.
 • Gellir ysgrifennu traethawd yn y Gymraeg ar Saesneg.
 • Rhaid cyflwyno pob cyfansoddiad drwy law y Prifathro/athrawes. Rhaid ysgrifennu mewn LLYTHRENNAU BRAS ffugenw, enw cywir llawn pob cystadleuydd yn ogystal ag enwr ysgol, adran y gystadleuaeth a theitl y traethawd neu waith celf, ar ddarn o bapur ar wahn mewn amlen ai glynu ir cyfansoddiad.
 • Dylid ysgrifennur ffugenw, teitl y traethawd ar adran yn unig ar frig y traethawd/gefn yr arunwaith.
 • Ni chaniateir dangos enw cywir y cystadleuydd nac enwr ysgol ar y cyfansoddiad ei hun.
 • Dylid cyflwynor cyfansoddiadau erbyn ddydd Mawrth, 20ain Chwefror, 2018. Y mae gwobrau Vaughan Davies am draethodau Cymraeg yn ychwanegol at wobrau Charles Churchill ac felly maen bosib i draethawd Cymraeg ennill dwy wobr.
 • Er y gwneir pob ymdrech i ofalu am y cyfansoddiadau, ni fedr y Gymdeithas dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed. Gobeithiwn y bydd yn bosib arddangos y cyfansoddiadau celf buddugol. Gofynnir i gystadleuwyr gadw copi electroneg ou traethawd fel y gellir rhoir rhai buddugol ar ein gwefan.
 • Ni chaniateir unrhyw ddisgybl i gyflwyno mwy nag un gwaith celf, traethawd Cymaeg na thraethawd Saesneg, nac i gyflwyno drachefn ceisiadau sydd wediu cyflwynoin cystadlaethau yn y gorffenol.

 

Strategic Development: Smadar Strategies sandra@smadar.co.uk, 01242 620 403
Branding: Monster Creative rich@monster-creative.com, 01531 636 570
Website: Wolfgang Emmerich webmaster@montsoc.org.uk