Ymddiriedolaethau

 

Trefnir nifer o gystadlaethau yn flynyddol ar gyfer disgyblion ysgol a myfyrwyr y sir gan Gymdeithas Maldwyn:

Gwobr Clement Davies am waith celf
Gwobr Charles Churchill/ Mary Valentine am draethawd yn Gymraeg neu Saesneg
Gwobr Yr Athro D Vaughan Davies am draethawd yn Gymraeg
Gwobr Coleg Powys i'r myfyriwr mwyaf addawol
Gwobr Cerddoriaeth Garthgwynion

Bwriad y cystadlaethau yw annog disgyblion a myfyrwyr i ymgymryd ‚ chelf, ysgrifennu, cerddoriaeth a thechnoleg.

Trefnir y pedair cystadleuaeth gyntaf uchod yn wirfoddol gan Ysgrifennydd Cystadlaethau'r Gymdeithas ynghyd a threfnydd a beirniaid yn y sir. O bryd i'w gilydd, daw rhoddion ariannol ychwanegol i law, sy'n caniatŠu i'r ymddiriedolwyr gadw'r arian gwobr ar lefel atyniadol i'r disgyblion. Rhoddwyd gwerth £1,110 o wobrau yn 2006. Am fanylion pellach, gweler Cystadlaethau.

Byddai'r ymddiriedolwyr yn ddiolchgar dros ben am roddion ariannol o unrhyw faint. Rhoddir manylion am roddion yn Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolaeth ac yn y Cyfrifon Blynyddol, er fe ellir cyfrannu'n anhysbys.

Os hoffech gyfrannu, a fyddech gystal ‚ thalu eich siec i THE MONTGOMERYSHIRE SOCIETY CHARITABLE TRUSTS a'i hanfon at:

Mr H Puleson Jones
The Montgomeryshire Society Charitable Trusts 
Ducks Fram 
Dux lane 
Plaxtol 
Sevenoaks 
Kent TN15 0RB

Gyda diolch

Yr Ymddiriedolwyr

 

Cartref
Rhaglen
Oriel
Cystadlaethau
Ymddiriedolaethau
Aelodaeth
Cysylltu
Cysylltiadau

Strategic Development: Smadar Strategies sandra@smadar.co.uk, 01242 620 403
Branding: Monster Creative rich@monster-creative.com, 01531 636 570
Website: Wolfgang Emmerich webmaster@montsoc.org.uk
Keep up with the Montgomeryshire Society on Facebook